Rabu, 03 Agustus 2011

DO’A DIWAKTU MENGHADAPI SUATU PERKARA


BISMILAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
HASBIYALLAAHU LIDIINII HASBIYALLAAHU LIDUNYAAYA HASBIYALLAAHU LIMAA AHAMMANII HAS BIYALLAAHU LIMANBAGHOO ALAIYYA HASBIYALLAAHU LIMAN KAA DANII BISUU-IN WALAAHAULA WALAAHAULA WALAAQUWWATA ILLAABILLAAHI.
Artinya :
Allahlah yang mencukupi bagi Agamaku, Allahlah yang mencukupi kepada apa yang menyedihkan aku. Allahlah yang mencukupiku pada orang yang memperdaya aku dengan kejahatan Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.

DO’A DIWAKTU DALAM KESEMPITAN


BISMILAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
ALLAAHUMMA RODL DLINII BIQODLOO-IKA WABAARIKLII FIIMA QUDDIRO HAT TAA LAA-UHIB BA TA’JILA WALAATA’KHIRO MAA’AJJALTA.
Artinya :
Wahai Allah, berilah aku rela pada keputusan-Mu, dan berkahilah bagiku pada apa yang telah ditakdirkan sehingga aku merasa tidak suka cepatnya kedatangan sesuatu yang Engkau mengakhirkannya, dan terlambatnya sesuatu yang Engkau segerakan

MANFAAT / KHASIAT DARI AYAT – AYAT SURAT PILIHAN :


1.      SURAT  YAASIIN
a.       Sabda Nabi  Muhammad SAW  : Sungguh tiap ada sesuatu ada hatinya dan hati Al-qur’an adalah Yaasiin dan barang siapa yang membacanya sekali, maka ditulislah oleh Allah sama dengan membaca Al-qur’an sepuluh kali.
b.      Sabda Nabi Muhammad SAW  : Siapapun orangnya (islam) laki-laki atau perempuan yang pada saat sakaratul  maut (menghadapi kematian) dibacakan surat Yaasiin disisinya, maka turunlah malaikat, sepuluh kali lipat dengan bilangan hurufnya, berdiri didepannya berbaris rapi dan memohonkan rahmat serta ampunan, serta ikut menyaksikansaat dimandikan dan ikut mengantarkan jenazahnya.
c.       Sabda Nabi Muhammad SAW  : hendaklah engkau memperbanyak membaca surat Yaasiin karena didalamnya banyak mengandung banyak khasiat,
 dalam syahrahnya hadits ini dikatakan, orang yang lapar apabila membacanya dengan hati senang, maka kenyanglah ia dengan anugerah Allah,Orang yang ketakutan maka lenyaplah rasa takutnya,jika orang fakir akan bebas dari kefakiran dan hutang, orang yang mempunyai hajat akan segera terkabulkan. Siapapun orangnya yang membacanya pada pagi hari maka tetaplah dalam keamanan Allah hingga pada sore harinya. Dimanapun negeri ada yang membaca surat Yaasiin, Allah akan menhilangkan bala, paceklik, wabah, dan penyakit dengan kemuliaan Allah.
d.      Bagi orang yang ingin mudah dalam mencari rejeki hendaklah senantiasa membaca surat Yaasiin pada malam jum’at tengah malam empat puluh satu kali.

2.      SURAT AL – KAHFI
a.    Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at, maka Allah memberi ampunan hingga hari jum’at kemudian, dan ditambah tiga hari lagi serta mendapat Nur keimanan.
b.    Surat Al-Kahfi bila ditulis lalu ditaruh dalam suatu wadah  kemudian ditanam didalam suatu rumah, maka keluaarga tersebut akan diberi keselamatan, kefakiran, dan terlepas dari hutang, dan segala kejahatan orang lain. Apabila ditaruh pada bahan biji-bijian akan selamat dari kerusakan.
c.    Barang siapa membaca surat Al-Kahfi, maka tujuh puluh ribu malaikat, memohonkan rahmat kepada Allah, hingga sampai pada waktu subuh, dan dijaauhkan dari penyakit panas, tertimpa wabah, lepra, kusta, dan dijauhkan oleh Allah dari fitnahnya Dajjal.
d.    Barang siapa yang menghendaki bangun dari tidurnya, pada jam-jam yang dikehendakinya, hendaklah membaca ayat terakhir dari surat Al-kahfi tiga kali, kemudian berdo’a dan memohon berkah kehormatan ayat tersebut, Insyaa Allah akan terkabulkan

3.      SURAT AS SAJADAH
1.      Sabda Nabi Muhammad SAW  :  barang siapa yang membaca surat As Sajadah maka ia akan memperoleh pahala yang sepadan, pahala orang bersembahyang pada malam Lailatul Qodar dan dijadikan kokoh islamnya, tauhidnya dan mendapat ilmu keyakinan.

4.      SURAT AL FATH
a.       Barang siapa membacanya pada permulaan malam dari bulan ramadhan, maka terjaga dari afat dalam masa setahun kemudian, dan bila dibaca tiga malam permulaan bulan ramadhan, maka diberi kelapangan rejeki dalam masa setahun kemudian.
b.      Bila membaca terus-menerus setiap hari, maka akan ditemui Rasulullaah dan di bai’at dalam mimpi. Dan pahalanya sama dengan para sahabat yang tabi’at dibawah pohon Ridlwan pada masa Rasulullaah.
c.       Barang siapa membacanya secara Mudawamah, hingga akhir hayatnya kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid dan Allah selalu membukakan pintu kebaikan dunia dan akhirat.
d.      Sabda Nabi Muhammad SAW  : Membaca surat Al-Fath sama pahalanya berperang syahid bersama Rasulullaah semasa membedah kota Mekkah.

5.      SURAT AR RAHMAN.
a.       Bila ditulis lalu dibaca kemudian dihapus dengan air, dan airnya diminumkan kepada orang sakit jantung maka dengan izin Allah, Insya Allah akan sembuh.
b.      Untuk dibuat Azim supaya ditulis dan dikemas rapi untuk senantiasa dibawa supaya kita mohon selamat dari penyakit mata.
c.       Bila tulisan surat Ar Rahmn ini ditaruh didalam botol, kemudian ditanam didalam rumah yang sekiranya tidak terinjak maka berfaedah mohon selamat dari kemasukan binatang yang membahayakan kepada penghuni rumah  dengan izin Allah ta’ala.

6.      SURAT AL – WAAQIAH
a.    barang siapa yang membaca surat Al- Waaqi’ah setiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya (Hadits).
b.      Kalau ingin mendapat murah rejeki dengan tanpa kesukaran hendaklah membacanya empat puluh kali dalam satu majelis selama empat puluh hari, Insya Allah terkabulkan.
c.       Untuk memohon kepada Allah agar murah rejeki hendaklah membaca sesudah sholat ashar sebanyak empat belas kali.
d.      Membaca Surat Al-Waaqi’ah dengan thoriqohn yang istimewa sebagai berikut : Riadloh berpuasa tujuh hari, mulai jum’at hingga hari kamis, selama ini sesudah sholat Fardhu membaca dua puluh lima kali, dimulai sesudah subuhnya hari jum’at dan terakhir jatuh setelah sholat isya’ malam jum’at kemudian sebagai penutup. Setelah membaca dua puluh lima kali lalu ditambah lagi seratus dua puluh lima kali dan bacaan sholawat seribu kali. Selanjutnya sesudah subuh dan maghrib supaya membacanya sekali-kali, Insya Allah menjadi orang yang kaya.
e.       Kalau dibacakan kepada Mayyit maka Allah meringankan siksa terhadapnya atau orang yang sedang sakit maka redahlah sakitnya atau kepada orang yang kritis akan meninggal maka segeralah keluar rohnya dengan enak atau kepada wanita yang hendak melahirkan agar mudah kelahirannya.

7.      SURAT AL MULK
a.    Membaca Surat As Sajadah dan Surat Al Mulk diwaktu malam itu sama dengan memperoleh malam Qodar (Hadits).
b.    Barang siapa setiap malam membaca Surat Al Mulk maka kelak ia dapat menang  untuk menjawab pertanyaan kubur dan sebelumnya mati jauh dari fitnah (Hadits).
c.    Surat Al Mulk itu dapat mensyafaati pembacanya hingga diampuni dosanya (Hadits).
d.    Beliau  Nabi Muhammad SAW  tidak pernah tidur malam kecuali setelah Membaca Surat As Sajadah dan Surat Al Mulk.

8.      SURAT NUH
a.    Orang yang mengamalkan dan selalu membaca Surat Nuh tidak akan mati sebelum melihat tempatnya surga.
b.      Bagi orang yang mempunyai kepentingan, apabila membaca Surat Nuh maka akan mudah tercapai. 
c.       Kalau dibaca untuk menghadapi orang yang dholim maka akan selamat dari kejahatannya.

9.      SURAT MUZAMMIL
a.       Barang siapa membiasakan membaca Surat Muzammil maka ia akan diberi kemudahan urusannya baik urusan dunia maupun akhirat.

10.   SURAT AN NABA
a.        Barang siapa yang membiasakan membaca Surat An Naba akan diberi selamat dari pencuri dan segala hal yang meresahkan.
b.      Barang siapa yang selalu membiasakan membaca Surat An Naba maka kelak hari kiamat akan memperoleh minuman yang sangat sejuk dan segar.

DOA AGAR AGAR PIKIRAN KITA TETAP TERANG


BISMILAAHIR ROHMAANIR ROHIIM
ALLAAHUMMAJ’ALLII NUURON FIIQOLBII. WANUURON FILQOBRII. WANUURON FIISAM’II.  WANUURON FIIBASHORII WANUURON FIISYA’RI, WANUURON FIIBASYARII. WANUURON FIILAHMII. WANUURON FIIDAMII. WANUURON FII’DHOOMII. WANUURON MINBAINI YADAYYA. WANUURON MIN KHOLFII. WANUURON AN YAMIINI. WANUURON ‘ANSYIMAALII. WANUURON MINFAUQII. WANUURON MIN TAHTII. ALLAAHUMMA ZIDNII NUURON. WAJ’NII NUURON.
Artinya :
Wahai Allah jadikanlah untukku cahaya dalam hatiku, cahaya dalam kuburku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya pada rambutku, cahaya pada kulitku, cahaya pada darahku, cahaya pada tulangku, dari arah kananku, cahaya dari arah kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku. Wahai Allah, tambahilah aku akan cahaya dan berilah aku cahaya, jadikanlah untukku cahaya dan jadikanlah aku cahaya.